Coaching

Coaching är din resa, ett samtal där jag ställer mycket frågor, du måste inte svara på alla frågor. Du äger samtalet och innehållet. Säg – Pass när du vill hoppa över en fråga. En del frågor är utmanande vilket betyder att du kommer att känna att du behöver tid att tänka. Ta den tiden, vi har inte bråttom, jag är helt ok med att det är tyst en stund. Vill du tänka högt så går det bra.

Vi kommer att fokusera enbart framåt i tiden. Jag kommer att vara bollplanket som pushar dig att tänka i nya banor. Coachning är inte rådgivning och inte terapi, det är vårt gemensamma utforskande av dina nya framtid.

Klienter som har samarbetat med en coach visar olika positiva effekter, inklusive: •Förbättrad kommunikation •Ökat självkänsla / självförtroende •Ökad produktivitet •Optimerad prestation •Förbättrad balans i arbetslivet •Källa: 2017 ICF Global Consumer Awareness Study

Coaching kan ske online, via telefon eller på fysisk plats enligt överenskommelse.

Niclas är en grym coach

Mia, VD

Mina verktyg

Verktyg som jag kan komma att använda under coachningen är bland annat skalfrågor. Skalfrågor ber dig värdera på en skala 0-10 exempelvis hur motiverad du är, hur nöjd du är eller hur jobbig du upplever en situation vara.  

Metaforer är ett annat hjälpmedel som jag ofta använder. Det går till så att du själv får komma på en metafor för en situation, en händelse eller för att beskriva en känsla. Sedan använder vi metaforen för att utforska nya möjligheter och perspektiv i samtalet.  

På samma sätt kan du och jag använda färg eller form, där du får sätta färg på en känsla för att beskriva den. Detta kan kännas något ovant första gångerna men jag uppmuntrar dig att våga, släpp lös din fantasi, se det som en upptäcktsresa.  

Perspektivcoachning är ytterligare en metod där jag använder mig av olika perspektiv för att du ska kunna utforska en situation och ett möjligt nytt perspektiv. Här frågar jag ofta efter vad du upplever i det perspektiv du står i. Hur känns det? Vad händer med din hållning, andning och känsla i kroppen, i de olika perspektiven? 

Några ord om känslor. Känslor innehåller oerhört mycket information. För många är det ovant och kanske man antar att känslor pratar man bara om hos terapeuten. Åttio procent av människors beslut fattas grundat på en känsla personen har. Därför arbetar vi mycket med att sätta ord på vad det är du känner. Att sätta ord på känslor och identifiera dem, medvetandegör dig om dina grundläggande värderingar och om vad som styr dig. Jag utmanar dig att ta klivet att våga möta dina känslor. Det visar sig ofta att det är rädslor, framtidsdrömmar eller längtan att vara sedd som ligger bakom vad en person känner. Allt detta styr människors handlande och dess beslut mer eller mindre omedvetet. Ibland är det känslor av obehag, sorg, rädsla och smärta. Ibland är det härliga känslor som glädje, lust och välbefinnande.


ICF definierar coaching som partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera deras personliga och professionella potential.

International coaching federation