Leda andra – bland det finaste man kan göra

Jag blev chef 2000 sedan dess har jag varit rektor, VD, Skolchef, Sverigechef med ansvar för grundskola och förskola och förvaltningschef. Större del av min chefskarriär har jag varit chef över chefer. Jag har lett fusion, avvecklat verksamhet, men framförallt har jag varit en utvecklande chef som skapat mervärde i de organisationer jag lett.

”Niclas är en lojal, tydlig ledare som inte undviker svårigheter. Han har stor arbetskapacitet och förmåga att bygga strukturer. Niclas ser många perspektiv men även helheten. Han är en ledare som leder från helikoptern.”

Thomas, Styrelseordförande och ägare.

Som chef och person ställer jag höga krav på mig själv. Jag har höga förväntningar på mina medarbetare men jag vill att de skall ska lösa uppgiften själva. Jag är inte road av att detaljstyra och gillar inte heller att detaljstyras. Som exempel skulle det kunna vara att ”Målet är att vi skall till Stockholm och vara där 6 juni klockan 16”. Om någon anser att vägen från Växjö via Göteborg verkar vara smidig må det vara hänt men jag kommer ställa frågor kring vägvalet. Detta upplever jag som väldigt viktigt när det gäller att leda chefer. Jag är duktig på att i dialog komma fram till vad som är dina mål, och dina krav. Det jag förväntar mig är att du strävar mot att vara den bästa du kan bli.

Chefserfarenheter

Förvaltningschef (2018 – 2021)
Jag ledde och organiserade en förvaltning med ca 400 anställda, och där jag framförallt arbetade med att få fram en kultur av – tillsammanskap. Vi skulle tillsammans lösa de utmaningar vi stod inför. När jag började så hade Skolinspektionen förelagt kommunen med viten på hela verksamheten från förskola till vuxenutbildning. Efter drygt ett år hade vi lyckats vända verksamheten och endast ett mindre vite hade behövts betalas. Vi gick även från plats 206 till plats 44 i Lärarförbundetsranking av Sveriges skolkommuner.

Affärsområdeschef (2017 – 2018)
Affärsområdet omfattade tio skolor och fem förskolor i Sverige. I huvudsak handlade uppdraget om tre områden, att leda grundskolan och förskolans chefer och utveckla desamma, skapa utrymme för såväl organisk som extern tillväxt genom att etablera nya skolor och förskolor och till sist utveckla det pedagogiska konceptet. Jag satt i ledningsgruppen på koncernnivå samt ledde affärsområdets ledningsgrupp och affärsområdets konceptgrupp.

VD/Skolchef/Rektor (2003 – 2017)
Jag ledde en gymnasieskola med tre högskoleförberedande program (Ek, Na, Sa), ett yrkesprogram (VO), språkintroduktion, samt ett individuellt program riktad mot elever med autism. Skolan hade ett flertal profilidrotter och tre elitinriktade idrottsprogram. Under mina år gick jag från att vara bitr. rektor till VD/Skolchef och växte skolan från 200 till som mest 600 elever. Ledningsgruppen bestod av tre rektorer samt jag som VD. Huvuduppgiften var att utveckla befintlig verksamhet, chefsstöd men även utveckla nya affärsmöjligheter.